POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE

 

DEFINICJE

§ 1

 1. Administrator – AIC EUROPE B.V., Graafschap Hornelaan 136A, NL-6001 AC Weert, Holandia.
 2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.myaic.eu.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Witryny.
 4. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej za pośrednictwem jednego lub więcej konkretnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby, w tym numer IP urządzenia, dane lokalizacji, identyfikator online i informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.

 

KWESTIE WSTĘPNE

§ 2

 1. Polityka prywatności i pliki cookie opisują zasady postępowania z danymi osobowymi oraz korzystania z plików cookie i innych technologii w Witrynie.
 2. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@myaic.eu.

 

DANE OSOBISTE

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO – w celu prowadzenia korespondencji przez Administratora z Użytkownikiem;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnionym Użytkownikom treści zebranych w Serwisie;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu umożliwienia Administratorowi wykonywania prawnie wiążących obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu analizy działań Użytkowników i ich preferencji, marketingu i remarketingu oraz w celu poprawy funkcjonalności i świadczonych usług;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego dochodzenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w celu ochrony praw Administratora).
 3. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w bazie danych Administratora przez okres związany z celami i podstawą przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 26 miesięcy.
 4. Administrator zapewnia Użytkownikom pełną poufność wszystkich przekazanych im danych osobowych.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednie dla zagrożeń i kategorii danych podlegających ochronie.
 6. Administrator nie zapewnia dostępu do danych udostępnianych przez Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Użytkownik ma następujące prawa:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, jeżeli zostanie uznane, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 9. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych KEI.PL Sp. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732079, NIP: PL6792736374 – do przechowywania danych osobowych na serwerze, który gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazach danych.

 

PLIKI COOKIE

§ 4

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie (tak zwane pliki cookie), czyli małe informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika.
 2. Pliki cookie mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki cookie na urządzeniu użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nim zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketingowych) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.
 4. Administrator informuje, że możliwe jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, co jednak może znacznie utrudnić korzystanie z Witryny.
 5. Administrator informuje również, że Użytkownik może usunąć pliki cookie po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, wykorzystywane w tym celu programy lub przy użyciu odpowiednich narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym używanym przez Użytkownika.

 

DODATKOWE TECHNOLOGIE

§ 5

 1. Administrator informuje Użytkownika, że ​​korzysta z narzędzi dostarczonych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, to jest:
  • z Google Analytics, która automatycznie zbiera informacje o użytkowaniu z Witryny przez Użytkownika. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania i polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  • z Google Adwords – narzędzia remarketingowe przeznaczone do promowania witryny w wynikach wyszukiwania i na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Podczas wizyty na stronie internetowej remarketingowy plik cookie Google pozostaje na urządzeniu użytkownika, który za pomocą identyfikatora (ID) i na podstawie historii stron odwiedzanych przez użytkownika umożliwia mu wyświetlanie reklam w oparciu w historii przeglądania zgodnie z jego preferencjami.
 2. Dane zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane do łączenia danych osobowych Użytkownika z informacjami, które umożliwiłyby Użytkownikowi identyfikację z poprzednio zebranymi danymi za pomocą dowolnego produktu reklamowego lub funkcji Google wykorzystywanych przez Witrynę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika i uzyskania jednoznaczna zgoda użytkownika.

 

DZIENNIKI SERWERA

§ 6

 1. Korzystanie z Witryny obejmuje wysyłanie zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Witryna.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera. Dzienniki zawierają adres IP użytkownika, datę i godzinę serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym używanym przez użytkownika.
 3. Dzienniki są zapisywane i przechowywane na serwerze, o którym mowa powyżej.
 4. Dane przechowywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Dzienniki serwera są jedynie materiałami pomocniczymi używanymi do administrowania Witryną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.